برای ثبت نام درکلاس اموزش خیاطی تخصیی ازراه دوربه صورت اینترنتی روی لینک ثبت نام کلیک کنید هزینه ثبت نام رابپردازید وایمیل ونام خودراهمراه باشماره تلفن ثبت

کنید

اموزش به صورت باالگو وبدون الگو می باشد

بعدازپرداخت اموزش شروع میشود .اموزش ابتدا بدون ارائه دیپلم می باشد.

ارائه دیپلم بعدازاتمام کلاس می باشد..اموزش ویادگیری تضمینی است.

مدت اموزش حداقل یکماه حداکثر3ماهه

هزینه ثبت نام برای یکماه هرنفر500 هزارتومان وسه ماه 1500هزارتومان می باشد

موقع ثبت نام حتمامبلغ راذکرکنید

برای ثبت نام درکلاس اموزش خیاطی تخصیی ازراه دوربه صورت اینترنتی روی لینک ثبت نام کلیک کنید هزینه ثبت نام رابپردازید وایمیل ونام خودراهمراه باشماره تلفن ثبت کنید مدت اموزش حداقل یکماه حداکثر3ماهه هزینه ثبت نام برای یکماه هرنفر500 هزارتومان وسه ماه 1500هزارتومان می باشد موقع ثبت نام حتمامبلغ راذکرکنید اگربرای سه ماه می خواهید تعدادرا3عدد ذکرکنید ۵۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کلاس اموزش خیاطی

کلاسها بااستادمجرب وتضمینی است

بااین اموزش به کسب وکارتان رونق ببخشید ودرامر رونق تولید ملی سهیم باشید


برچسب ها : ثبت نام درکلاس اموزش خیاطی تخصیی ازراه دوربه صورت اینترنتی ، ثبت نام کلاس اموزش خیاطی ، خیاطی ،